NUMEROLOGIA LICZBA MISTRZOWSKA 11

Jesteś numerologiczną

Horoskop 2015 Numerologia – droga życia – jedenaście

Twój portret numerologiczny

Jedenastki rzadko pozostają niezauważone, są uznawane za osoby wyjątkowe z silną osobowością, inteligentne oraz władcze. Cechuje je kreatywność, odwaga, humanitaryzm, idealistyczne podejście do świata, chęć tworzenia i uczestniczenia we wzniosłych przedsięwzięciach.

Ich zadaniem jest dzielenie się posiadaną wiedzą, pomoc oraz poświęcanie dla innych. Umieją pozyskać szacunek i nie ulegną żadnym wpływom, nie są konformistami. Potrafią zachować skromność. W wybranej przez siebie dziedzinie mają szansę stać się mistrzami.

Jednak przejawiają egoizm, a zbytnie idealizowanie rzeczywistości może prowadzić do oderwania się od rzeczywistości. Mimo wielu uzdolnień i dobrego charakteru mogą czuć się niedowartościowane. Długo szukają swojego ideału, a gdy go znajdują potrafią oddać całe serce. Nie mają problemów z dochowaniem wierności. Stałe w uczuciach, cenią stabilizację i bezpieczeństwo emocjonalne.

Szegółowa osobista numerologia imienia

Na podany numer wyślemy szczegółowy numerologię imienia opracowaną przez naszego Eksperta.