Polityka Prywatności na stronie www.ezoterius.pl

Polityka Prywatności

Naszym podstawowym priorytetem jest dbałość dane naszych klientów, serwis ezoterius.pl nie udostępnia i nie sprzedaję danych personalnych, adresowych i innych osobom trzecim. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższej Polityce Prywatności. Każdego Naszego klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie. Właściciel zastrzega jednocześnie, że nigdy nie ulegnie zmianie zasada wyszczególniona w pierwszym akapicie. Jeżeli nie zgadzasz się z poniższym dokumentem, prosimy o nie korzystanie z naszych serwisów.

Dane osobowe

Do skorzystania z serwisów umieszczonych na stronie może być niezbędne podanie niektórych danych osobowych przez wypełnienie formularza, wykonanie połączenia głosowego lub wysłania wiadomości SMS. W większości przypadków będą to następujące dane: numer telefonu komórkowego, imię, data urodzenia, znak zodiaku. W przypadku składania reklamacji drogą listowną niezbędne jest podanie adresu korespondencyjnego. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usług w serwisie. Nie podanie wymaganych danych powoduje brak możliwości realizacji usługi. W przypadku usługi Zostań Ekspertem dane osobowe posłużą jedynie do procesu rekrutacyjnego.

Korzystanie z usług bezpłatnych

Korzystanie z usług bezpłatnych najczęściej wiąże się z koniecznością podania swojego numeru telefonu komórkowego w celu otrzymania kodu dostępu. Podanie numeru oznacza akceptację regulaminu strony. W regulaminie strony zawarta jest klauzula, że na podany numer właściciel serwisu może wysyłać treści zachęcające do skorzystania z dalszych usług. Skorzystanie z tych usług jest nieobowiązkowe, a odebrane wiadomości SMS nie obciążają finansowo użytkownika.

Zamawianie usług

Korzystanie z usług polegających na rozmowie poprzez wiadomości SMS wiąże się z wysyłaniem wiadomości o podwyższonej opłacie SMS Premium. Koszt każdej wiadomości jest podany obok lub pod numerem telefonu. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z właścicielem witryny pod adresem podanym w regulaminie. Użytkownik korzystając z usług SMS Premium wyraża zgodę na przetwarzanie numeru do celów marketingowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom, którzy zaakceptowali regulamin i politykę prywatności do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości SMS. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości kryją się treści związane z usługami, z których skorzystał Użytkownik na stronie. Wiadomości tych jest, co najwyżej kilka, w każdej chwili Użytkownik ma prawo do zablokowania swojego numeru poprzez kontakt na adres e-mail podany w regulaminie serwisu.

Cookies /ciasteczka/

Do działania powyższej witryny niezbędna jest włączona obsługa ciasteczek na komputerze użytkownika. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zmiany

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Każdą Osobę korzystającą z którejkolwiek z usług serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności (z dnia, w której skorzystał z usługi). Żadne zmiany nie wpływają na podstawową zasadę wymienioną w pierwszym akapicie tego dokumentu.

Wgląd w dane osobowe

Użytkownik, który skorzystał z usług umieszczonych na portalu, ma w każdym momencie prawo do wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez portal oraz do ich modyfikacji bądź usunięcia. W tym przypadku należy odpowiednie zgłoszenie wysłać listownie na adres właściciela portalu podany w regulaminie. Zgłoszenia rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywania kolejnych informacji marketingowych, w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego numeru z bazy danych. W tym celu niezbędne jest wysłanie odpowiedniego zgłoszenia (listownie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa albo drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@commobile.pl) zawierającego numer telefonu oraz numer z którego przychodzą wiadomości marketingowe. Zobowiązujemy się do usunięcia numeru w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Wyłączenie odpowiedzialności

Głównym celem właściciela serwisu jest dostarczenie klientowi rozrywki oraz możliwości spojrzenia na swoje życie pod innym kątem. W trakcie zapoznawania się z wróżbami, radami i wskazówkami należy pamiętać, że nie należy się ich bezkrytycznie słuchać i bezwzględnie wykonywać. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje życie – nikt nie może narzucić mu swojej woli. Szczególnie należy pamiętać, że wróżby, wskazówki i porady tworzone są przez innych ludzi i mają prawo być nietrafne. Pamiętaj o naszej pierwszej zasadzie – dbamy o Twoje Dane i nie udostępniamy ich osobom trzecim! Życzymy miłej zabawy i przyjemności z korzystania z naszych usług, jesteśmy otwarci na wszelką krytykę i sugestie, które mogą pomóc nam dostarczyć usługi lepszej jakości.

 

 

RODO

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Jedyną Twoją daną osobową, jaką przetwarzamy jest e-mail oraz numer telefonu, który pozyskaliśmy w związku z korzystaniem serwisów Administratora.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000718138, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-273-90-84.

 W jaki sposób możesz z nami kontaktować się?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

– przesyłając email na adres: rodo@commobile.pl

albo
-pisemnie, pocztą na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

W jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO i wyłącznie w celu wykonania usługi przez Administratora związanej z korzystaniem przez Ciebie z serwisów premium rate i w celu rozpatrywania związanych z tym roszczeń i reklamacji oraz tym w celu marketingu bezpośredniego informującego o usługach Administratora.

 Jaki będzie okres przechowywania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia skorzystania z jakiejkolwiek z usługi Administratora tj. przez okres przedawnienia roszczeń Administratorowi danych i w stosunku do niego.

 Czy masz prawo dostępu do danych osobowych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Czy masz prawo do żądania usunięcia danych?

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

 Czy przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego?

Przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest wymogiem wykonania przez Administratora usługi z której chcesz skorzystać za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania przez Administratora usług.

 Czy Twoje dane będą profilowane?

Na podstawie danych o Twojej aktywności jako użytkownika serwisów Administratora mogą być tworzone. Dzięki temu możemy  zaproponować Tobie inne serwisy prowadzone przez Administratora, w których udział może Cię zainteresować.

Czy dane będą przekazywane innym podmiotom?

 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane integratorowi tj. spółce Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, Al. Jerozolimskie 8, 02-001 Warszawa ewentualnie operatorom telekomunikacyjnym w związku z reklamacją lub roszczeniami związanymi z wykonaniem usługi telekomunikacyjnej. W związku z prowadzoną działalnością potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w szczególności pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej.

Ezoterius TV DARMOWE WRÓŻBY
Darmowy Horoskop

Darmowy
Horoskop 2021

Bezpłatna porada tarocisty

Tarocista
Maciek

Darmowa porada jasnowidza

Darmowa
porada jasnowidza

Wróżenie z dłoni

Darmowe
Wróżby Miłosne

darmowy tarot

Darmowy
Tarot

Numerologia

Darmowa
Numerologia

Przepowiednia Astrologiczna

DARMOWA
PRZEPOWIEDNIA ASTROLOGICZNA

Amulety i talizmany

Darmowe
Amulety i Talizmany

Darmowa porada wróżki

Darmowa
Porada Wróżki

Zamów bezpłatny newsletter!

PUBLIKACJE

Zastanawiasz się czym tak naprawdę jest ezoteryka? Można powiedzieć, że jest to odmienny od standardowego sposób postrzegania rzeczywistości i otaczającego nas świata. Wchodząc na nasz portal będziesz poruszał się w pozazmysłowych aspektach życia, rozwiniesz się duchowo i zaspokoisz palące pragnienie odkrycia prawdy. Magia otworzy w tobie pewne drzwi, dzięki czemu będziesz bardziej świadomy siebie oraz mechanizmów, które rządzą światem. Czytaj więcej »