PUBLIKACJE

Domy Astrologiczne

Domy astrologiczne są odzwierciedleniem fragmentu nieba i ukazują aspekty życia każdego człowieka. Obszary te, podobnie jak znaki zodiaku charakteryzują osobę, która przynależy do danego domu astrologicznego. Spowodowane nimi ruchy planet krążących po elipsie kształtują nasz charakter i pozwalają poznać drogę do życiowego szczęścia i stabilizacji. Poszczególne obszary nieba ukazują najkorzystniejsze działania i pozytywne cechy ułatwiające drogę do spełnienia w życiu.

Domów Astrologicznych, podobnie jak miesięcy jest 12. Każdy z nich posiada indywidualne znaczenie, i ukazuje określoną sferę życia każdego z nas. Osobami, które badają przynależność człowieka do odpowiednich domów są Astrologowie. W tym artykule przybliżę każdy z domów oddzielnie, a co za tym idzie bardziej szczegółowo.

Dom Pierwszy ukazuje osobowość człowieka, a więc jego charakter, mocne i słabe strony. Sferę zdrowotną charakteryzuje jako stabilną, jednak nie do końca idealną. Osoba należąca do tego domu charakteryzuje się wysokim intelektem, łatwością w poszerzaniu i zdobywaniu nowej wiedzy.

Drugi Dom obrazuje mocne strony i zalety człowieka, dzięki którym z łatwością osiąga on cel i spełnienie. Osoba która należy do tego domu jest zaradna i Domy astrologicznekonsekwentna w działaniu, co powoduje łatwość osiągania celów i pozytywnie wpływa na sferę finansową. Człowiek należący do tego obszaru nieba jest także uczciwy, pokojowo nastawiony do świata, jednak wewnętrzna energia powoduje że osoba ta mimo łagodnego charakteru jest skłonna do agresywnej obrony swoich racji.

Trzeci Dom jest obszarem odpowiadającym za intelekt, pozyskiwanie nowej wiedzy i wewnętrzny rozwój duchowy. Obrazuje także relacje człowieka z najbliższymi osobami i więzi łączące dwoje ludzi w związku.

Dom czwarty odkrywa tajemnicę dotyczącą pochodzenia, rodziny i przodków. Ukazuje naszą rodzinną przeszłość, a także najbliższą przyszłość spędzoną z najbliższymi. Odnosi się również do spraw testamentu oraz działań spadkowych.

Piąty Dom ukazuje zdolności artystyczne człowieka. Obrazuje wewnętrzne talenty, jednak na odkrycie niektórych trzeba wiele determinacji i samozaparcia. Dom ten odpowiedzialny jest za nowe pomysły, przedsięwzięcia i powodzenie w biznesie.

Dom Szósty wyraźnie obrazuje sferę zdrowotną i zawodową. Ostrzega przed czekającymi chorobami i dolegliwościami, wypadkami i niekorzystnymi dla zdrowia wydarzeniami. Ten dom określa sytuację zawodową, stosunek do współpracowników i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Siódmy dom ukazuje sferę uczuciową człowieka. Przytacza aspekty partnerstwa dotyczące zarówno stałego związku jak i romansu. Związki między dwiema osobami mogą być różne, dlatego poznanie znaczenia tego domu jest sprawą kluczową. Ujawnia on prawdę o naszych konfliktach, wrogach i ich niekorzystnych działań oraz pozwala ochronić się przed ich intrygami.

Dom Ósmy obrazuje koniec ziemskiego życia. Ujawnia prawdę na temat daty śmierci, reguluje także sprawy związane z ostatnią wolą i testamentem. Jest to jeden z negatywnych domów, przez wielu Astrologów zwany okultystycznym. Obrazuje on problemy w sferze finansów i sposoby ich uniknięcia.

Dom Dziewiąty ukazuje aktywną stronę życia każdego z nas. Dotyczy uprawiania sportu, relaksacji, wypraw, podróży oraz odpoczynku. Dom też określa sferę duchową, wiąże się także z poczuciem winy, sumieniem a także ze snami.

Dziesiąty Dom ujawnia nasze marzenia, cele do których dążymy. Jasno określa naszą pozycję w towarzystwie, miejscu pracy bądź rodzinie. Wielu z nas za bardzo przejmuje się swoją reputacją, a dziesiąty obszar nieba ukazuje ją w prawdziwy i szczegółowy sposób.

Przedostatni z nich, czyli Jedenasty ukazuje przynależność człowieka do danej grupy społecznej. Dotyczy również marzeń i pragnień, które staramy się zrealizować krocząc jasno określoną ścieżką.

Dwunasty Dom astrologiczny jest negatywny, dotyczy przeszkód stojących w drodze do realizacji planów, naszego wewnętrznego lęku, nałogów i negatywnych wydarzeń niosących za sobą wiele nowych problemów. Ostrzega przed łamaniem reguł, oszukiwaniem innych działaniem na ich niekorzyść. Dom ten zazwyczaj mówi także o śmierci lub ciężkiej i najczęściej nieuleczalnej chorobie. Opisane powyżej Domy mogą wskazać istotę naszych problemów, a także negatywne cechy osobowości które je powodują.

Warto poznać swój Dom Astrologiczny, aby odkryć prawdę o sobie i móc ją wykorzystać do pozytywnych celów.