PUBLIKACJE

Jak sny wpływają na nasze życie?

Sny są to serie obrazów, doznań i wydarzeń pojawiające się podczas odpoczynku. Ukazują one ukryte pragnienia każdego z nas, obrazują nasze codzienne problemy. Sny są cykliczne i pojawiają się u każdego człowieka, jednak mogą się ukazywać różniąco dla grupy różnych osób. Jest regulowany głównie przez natężenie światła i bodźców zewnętrznych typu hałas, ruch itp. Wyróżniamy 2 fazy snu: pierwsza to sen o wolnych ruchach gałek ocznych a drugi to sen o szybkich ruchach oczu. Obie z tych faz różnią się między sobą m.in. szybkością ruchów gałek ocznych, częstotliwością fal mózgowych i jego aktywnością.

Sny - wpływ na życieNiedobór snu może prowadzić do komplikacji zdrowotnych i poważnych zakłóceń pracy całego organizmu. Podczas snu doznajemy marzeń sennych. Różnią się one w zależności od człowieka, jego problemów i codziennych wydarzeń których doświadcza. Marzenia senne są niezwykle znaczące w życiu każdego z nas. Przesypiamy około 1 życia. Powodem jest nie tylko potrzeba odpoczynku, ale także przez marzenia senne dusza ukazuje nam naszą przyszłość. Wiele osób zajmujących się interpretowaniem snów podkreśla, że marzenia senne odzwierciedlają nasze rzeczywiste życie i problemy. Niejednokrotnie podczas odpoczynku doznajemy olśnienia – sen ukazał nam rozwiązanie kłopotów, które od dawna przynosiły wiele smutku. Moc sennych marzeń jest wielka, i warto z niej korzystać. Zazwyczaj sny dotyczą każdej sfery życia. Może to być ukazanie aspektu zdrowotnego, uczuciowego, zawodowego, duchowego, finansowego naszego losu. Dotyczą codzienności, przez co stały się nieocenione w ukazywaniu przyszłych losów każdego z nas. Niejednokrotnie marzenia senne ukazują zupełną odwrotność przyszłości, czyli np. sen o nędzy oznacza bogactwo.

W finansowych aspekcie życia pieniądze odgrywają znaczącą rolę, i przez to sny o finansach zdarzają się bardzo często. Kluczowym elementem takiego marzenia sennego jest ilość posiadanych pieniędzy. Sny obrazują także naszą aktualną sytuację materialną, podpowiadają jak podjąć korzystną decyzję, jak zdobyć dodatkowe pieniądze i ostrzegają przed ich utratą. W sferze zawodowej ukazują sytuację w pracy, możliwości awansu, rozwoju lub zmiany miejsca zatrudnienia. Pełnią także rolę ostrzegawczą, gdyż to właśnie sny najczęściej ostrzegają nas przed plotkami w miejscu zatrudnienia, niekorzystnymi działaniami wrogów i błędnymi decyzjami dotyczącej pracy. Dzięki temu można uniknąć błędów i ochronić się przed nieprzychylnymi nam osobami.

Sfera duchowa w snach ukazuje nasze wewnętrzne emocje, pragnienia i działania, jakie powinniśmy podjąć aby zrealizować wyznaczone sobie cele. Aspekt zdrowotny ukazywany w marzeniach sennych jest kopalnią wiedzy na temat stanu zdrowia. Obrazuje codzienne dolegliwości z którymi się zmagamy, i możliwe skutki choroby która może na nas czekać. Jednak zazwyczaj sny ukazują też odwróconą sytuację. Marzenie senne o chorobie i dolegliwościach oznacza w realnym życiu poprawę sfery zdrowia, pokonanie choroby. Jest to szczególnie ważne, gdyż jak powszechnie wiadomo człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy gdy jest całkowicie zdrowy. Kolejnym ważnym aspektem, który zostaje obrazowany przez sny są uczucia. To druga po zdrowiu najważniejsza sfera życia każdego z nas.

Przeznaczeniem człowieka jest życie w szczęściu i zdrowiu z ukochaną osobą, jednak w codziennym życiu wciąż natrafiamy na trudności i wątpliwości, które dotyczą najczęściej uczuć osób, na których tak naprawdę nam zależy. To znacznie utrudnia nam osiągnięcie wymarzonego szczęścia, ale z pomocą przychodzą sny i ich niezwykła interpretacja. Marzenia senne obrazują wszystkie wątpliwości, jednak także ujawniają wskazówki które mogą okazać się bardzo pomocne w drodze do serca ukochanej osoby. Przyszłość związku lub zakończenie kryzysu w snach ukazywane są bardzo wyraźnie. Dzięki temu można odkryć działania, które poprawią relacje z drugą osobą i tym sposobem mamy wielką szansę uniknąć wszelkich nieporozumień. Marzenia senne mogą ukazywać także pragnienia ukochanej osoby, dzięki czemu możemy je w całości poznać i zrealizować sprawiając tym samym tej osobie wielką radość, co jest jedną z podstaw udanych relacji.

Sny ukazują o nas całą prawdę, jednak sami możemy nie mieć umiejętności, które pozwolą na ich prawidłową interpretację. Z pomocą przychodzą nam senniki oraz osoby, które posiadły dar czytania przekazów sennych. To właśnie oni pomogą odkryć ścieżkę do szczęścia obrazowaną przez marzenia senne.