PUBLIKACJE

Karty odwrócone w Tarocie

Tarot niesie od wieków przesłanie, które ukazując poprzez odpowiednie osoby – przez wróżki i wróżbitów – prowadzi nas do szczęścia którego tak szukamy w życiu. Wskazuje ścieżkę, którą należy podążać aby osiągnąć spełnienie w życiu. Tarot odpowiada na pytania z każdej sfery człowieka, ukazując wszelkie przeszkody, trudności, wątpliwości i możliwe rozwiązania problemów. Dzięki temu łatwiej nam pozbyć się kłopotów, odkryć prawdę na temat uczuć, zdrowia i finansów. Jednak Tarot to nie tylko pozytywne zdarzenia i możliwe ścieżki do życiowego szczęścia.

Karty niosą często także ostrzeżenie, które zawsze powinno być traktowane z wielką powagą. Każdy, nawet całkowicie pozytywny rozkład może zmienić aurę poprzez negatywną pozycję nawet jednej karty. Negatywnym położeniem karty nazywamy jej odwróconą pozycję. Taka karta zmienia istotę rozkładu, niestety na niekorzystny. Jednak stosując się do rad Tarota można uniknąć nieprzyjemności. Postaram się przybliżyć znaczenie każdej karty w pozycji odwróconej opisując każdy symbol należących do Wielkich Arkan Tarota.

Odwrócone karty TarotaPierwszą kartą jest Sąd Ostateczny. Odwrócona pozycja tej karty oznacza pragnienie zmian, niekoniecznie na lepsze. Ujawnia ona prawdę o wszelkich trudnościach na drodze zawodowej i ostrzega przed podjęciem błędnej decyzji. Odwrócona karta Moc ukazuje pogorszenie się stanu zdrowia, stratę siły fizycznej, niestabilność sfery emocjonalnej. Symbol ten oznacza również wszelkie problemy w związku, oraz niekorzystną sytuację w miejscu pracy. Karta Sprawiedliwość w pozycji do góry nogami ukazuje straty i nerwy związane z kwestiami prawnymi i urzędowymi. Może to być oskarżenie, rozwód, kara ze strony przełożonych, zły obrót urzędowych spraw. Wisielec oznacza niespełnione marzenia, niezrealizowane cele, niestabilność emocjonalną, lekkomyślność i niechęć do starań. W sferze uczuć Wisielec obrazuje ogromne problemy, zdradę, kryzys a nawet rozpad związku. Kolejna karta z Wielkich Arkan, czyli Umiarkowanie w pozycji odwróconej obrazuje brak wewnętrznej równowagi, wahania nastrojów, wybuchy gniewu, brak empatii, samotność i niespodziewane problemy kredytowe. Odwrócony Cesarz obrazuj bardzo wyraźnie kryzys zawodowy, problemy w miejscu pracy spowodowane konfliktem z przełożonym. Karta Mag ukazuje plotki, intrygi, manipulowanie. Obrazuje także nasze złe pobudki i negatywne cechy charakteru, czyli skłonność do oszustwa i zazdrości. Pustelnik oznacza zastój w każdej sferze życia, zamknięcie się w sobie pod naporem problemów, wielkie problemy zawodowe. Zazwyczaj zwiastuje ciężką i męczącą chorobę. Karta Świat w pozycji odwróconej ukazuje nowe przeszkody stojące na drodze do realizacji postawionych sobie celów. Przeszkody te spowodują chwile pełne cierpienia i zwątpienia w swoje siły. Odwrócony Kapłan zwiastuje rychły kryzys duchowy spowodowany negatywnym wydarzeniem. W uczuciach oznacza kryzys w małżeństwie, wzajemne oskarżenia o zdradę. Karta Kochankowie oznacza podjęcie złej decyzji, która będzie miała negatywny wpływ na sferę uczuciową. Niekiedy zwiastuje nową, ale nieodwzajemnioną miłość. Odwrócona Kapłanka ukazuje uległość, zmianę przekonań. Zwiastuje złą ocenę sytuacji i jej negatywne konsekwencje. Kapłanka jest zwiastunek złej sytuacji w miejscu pracy, a w przypadku niektórych osób jej niespodziewaną stratę. Gwiazda oznacza zakłócenie wewnętrznego spokoju, pogorszenie się sfery zdrowotnej. Odwrócona pozycja Cesarzowej ukazuje rozwiązłość, dążenie do sukcesu zawodowego złymi metodami, co będzie powodem nowych problemów i konfliktów ze współpracownikami. Rydwan oznacza niekorzystny zwrot w życiu, negatywne wydarzenie które pociągnie za sobą następne problemy. W większości rozkładów dotyczy także podróży, długo planowanego wyjazdu który może ostatecznie nie dojść do skutku. Kolejna z kart, czyli Diabeł jest z natury negatywna, a jej odwrócona pozycja tylko wzmacnia jej negatywne przesłanie. Oznacza uzależnienia które doprowadzają do tragedii, obrazuje gwałt, przemoc, napaść, pobicie, przemoc w rodzinie. W uczuciach zwiastuje rozstanie, rozwód, zdradę i niekorzystny podział majątku. W finansach zwiastuje straty w wyniku pożaru, kradzieży lub przegranej w hazardzie. Karta ta jest jedną z kilku najbardziej negatywnych postaci w Wielkich Arkanach Tarota. Odwrócona karta Słońce ukazuje drobne problemy, przejściowy kryzys w związku. Postać Głupca oznacza niestabilność emocjonalną, niedojrzałość, lekkomyślność, nieodpowiedzialność i skłonność do zabaw. Księżyc oznacza problemy ze snem, koszmary, niestabilność emocjonalną, zachwianie wewnętrznej harmonii, chorobę psychiczną, depresję, uzależnienia. Ostatnia z kart Wielkich Arkan Tarota, czyli Śmierć, zwiastuje stratę bliskiej osoby, niebezpieczeństwo, wypadek. W sferze zawodowej ukazuje nieporozumienia oraz utratę posady. W uczuciach wskazuje na rychły rozwód, miłosny zawód

Karty są zazwyczaj pozytywne, ale ich odwrócona pozycja zwiastuje nieszczęścia. W takim przypadku warto poradzić się osoby zajmującej się Tarotem. Osoba ta odczyta z rozkładu kart wszystkie możliwe rozwiązania i możliwości uniknięcia problemów, które ukazują poszczególne karty które ukazały się w rozkładzie w negatywnej pozycji.