PUBLIKACJE

Poziom duchowy i jego wpływ na nas

Doradztwo duchowe jest nieocenioną pomocą w odnalezieniu indywidualnej ścieżki prowadzącej do wymarzonego szczęście. Pragnieniem każdego z nas jest powodzenie w życiu, stabilizacja i dobrobyt. Jednak nie każdy potrafi odkryć swoją Ścieżkę Światła, i tym samym nie mogą osiągnąć wyższego poziomu duchowego. Świadome życie w zgodzie z duszą jest obecnie jednym z najważniejszych pragnień człowieka, jednak nie wszyscy dostrzegają wagę tego aspektu codzienności. Świadomość ta jest podstawą naszego życia i człowiek powinien dążyć do jej odkrycia – tylko wtedy można osiągnąć wymarzone szczęście i stabilizację.

Tylko dobra osoba może starać się o rozwój na swojej drodze duchowej. Jest to szczególnie ważne przy kwestii miłości. Osiągnięcie wyższego poziomu duchowego umożliwia rozwinięcie uczucia i spełnienie w tej wspaniałej sferze. Każdy z nas odpowiada za swoje czyny i bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie. Nie każdy jednak potrafi sprostać temu wyzwaniu, z pomocą przychodzi to doradztwo duchowe.

Doradztwo DuchoweNasza ścieżka w dążenia do życiowego spełnienia nie zawsze jest prosta. Na człowieka czeka wiele problemów, wątpliwości, smutku. Pomimo tych właśnie problemów każdy w głębi duszy chce zmienić swoje życie na lepsze, czynić je ciekawszym, szczęśliwszym. Możemy tego dokonać osiągając spełnienie duchowe. Jest to szczególnie ważne gdyż to pozytywne zmiany sprawiają że człowiek odzyskuje radość, spokój i zapomina o wszelkich porażkach których doświadcza. Jest to znaczące szczególnie w przypadkach kryzysu wiary, utraty sensu życia, depresji i stanów lękowych. Jest to decydujący moment, w którym mona wrócić na odpowiednią życiową ścieżkę i podążać znów Drogą Światła w celu odzyskania wewnętrznej równowagi.

Osoby zajmujące się Doradztwem Duchowym pomagają wrócić na dobrą drogę, wzmacniają aurę człowieka i dzięki temu umacniają ich pozytywne cechy. Są one bardzo znaczące, gdyż korzystając z nich zmieniamy świat na lepszy. Duchowe szczęście jest więc bardzo ważne w życiu człowieka. Podążanie drogą dobra i Światłości zawsze ma swoje pozytywne konsekwencje. Los w każdym przypadku wynagradza dobre postępowanie. Wielu z nas zadaje sobie pytanie: jak osiągnąć duchowe szczęście? Doradztwo Duchowe dokładnie wskazuje, że można tego dokonać wierząc we własne siły, co skutkuje dodatkowo wzrostem samooceny. Dzięki temu każdy z nas może poświęcić swój czas na duchowy rozwój, a każdy z etapów jest wspaniałym doświadczeniem. Najniższym z nich jest samoakceptacja, a najwyższym osiągnięcie wymarzonego szczęścia.

Niekiedy droga ta jest długa i kosztuje wiele trudu, jednak w ostatecznej kalkulacji warto się poświęcić. Poświęcenie jest tu kluczowe, gdyż tylko przez determinacje człowiek może doznać w życiu radości. Osiągnięcie wyższego poziomu duchowego nie jest możliwe bez udziału innych. Nie chodzi tu o ich wpływ na nasze życie, ale wręcz przeciwnie – o nasz wpływ na ich życie. Nasza pomoc pozwala zaznać nie tylko im szczęścia, ale wypełnia serce wielką radością i satysfakcją. Pomoc drugiemu człowiekowi jest tu sprawą kluczową i dlatego nie należy jej lekceważyć.

Wyższe poziomy duchowe na Drodze Światłości są zależne od naszych czynów względem bliźnich. Najczęściej nawet najdrobniejszy dobry uczynek może spowodować wzrost energii duchowej i radość osoby, która otrzymuje od nas tą pomoc. Dzięki temu małymi krokami zbliżamy się do szczęścia. Niektórzy osiągnęli to wyłącznie pomagając innym, a nawet wręcz odkryli w tym sens swojego istnienia. Bardzo często znajdujemy się w sytuacji, w której pomoc innym jest dla nas trudna, niecodzienna. Jednak zawsze warto się otworzyć na dialog z taką osobą, która zazwyczaj także szuka drogi do swojego szczęścia, a nasza pomoc znacznie może to ułatwić. Tak więc krocząc Ścieżką Światłości możemy uszczęśliwić nie tylko siebie, ale także i innych. To szczególnie ważne gdyż tylko w ten sposób osiągniemy duchowe szczęście i spełnienie w życiu. Warto zapamiętać, że celem naszego istnienia jest szczęście swoje i innych ludzi.