PUBLIKACJE

Znaczenie kart Tarota – Wielkie Arkana

0 GŁUPIEC

Plusy: dziecko, ciąża, optymizm, spontaniczność, beztroska, zabawa, pasja, wycieczka, niewinność, chęć rozpoczęcia wszystkiego od nowa, nowe możliwości, człowiek pełen wiary, niezobowiązujący flirt, początek zakochania. Nowa znajomość, zmiana pracy, nowe pomysły związane ze sferą zawodową.

Minusy: lekkomyślność, nieodpowiedzialne decyzje, niedojrzałość, naiwność, brak dyscypliny, zły wybór, niewłaściwe postępowanie, słomiany zapał, lenistwo, ryzykant, osoba pozbawiona lęków przed nieznanym. Ktoś, kto łatwo poddaje się manipulacji innym. Osoba nie potrafiąca zachować powagi sytuacji. Brak stabilizacji, roztrzepanie, zbyt swawolny tryb życia.

1 MAG

Plusy: wzięcie życia w swoje ręce, siła woli, wiedza, początek nowych działań, inicjatywa, siła przywódcza i siła przebicia, poszukiwanie nowych dróg, lider, przywódca, dyrektor, pomysłodawca, odkrywca, pionier, twórczość, pomysłowość, kreatywność, pewność siebie.

Minusy: brak zdecydowania, siły woli, nieśmiałość, trudności z wyrażaniem siebie, określeniem swoich potrzeb, duchowy niepokój, apatia, choroba, przecenianie siebie, próżność. Przekonanie, że mężczyzna jest lepszy od kobiety z racji płci i praw mu przysługujących z tego tytułu. Manipulacja, intryganctwo, niewiara we własne możliwości lub nadmierna pewność siebie.

2 KAPŁANKA

Plusy: matka, żona, córka, mądrość, kontakt z podświadomością, emocjonalność,  wyciszenie, opieka, przyjaźń, spokój wewnętrzny, poświęcenie. Wrażliwa, łagodna kobieta, która kieruje się intuicją, osobowość uległa, ugodowa. Nauczycielka, zakonnica, opiekunka, pielęgniarka, uczennica, terapeutka.

Minusy: fobie, problemy psychiczne, kompleksy, znerwicowanie, rozpacz, strach przed życiem i ludźmi, dewocja lub rozwiązłość, nadmierna uległość, prostytucja, duchowa pustka, schizofrenia chłód, zbytnie poświęcanie się dla innych, płytkość, brak pracy w przypadku kobiet, niechęć do rozwoju w sferze zawodowej, choroby kobiece.

3 CESARZOWA

Plusy: płodność, ciąża, kobiecość, zmysłowość, wdzięk, kochanka, pewność siebie, niezależność, poczucie piękna. Urodziwa, pociągająca kobieta, matka, żona, również partnerka. Kobieta na wysokim stanowisku, zaradna, z silną osobowością, adorowana, w centrum uwagi, podziwiana, szanowana.

Minusy: niechęć do ciąży, niewierność, rozwiązłość, brak uczuć macierzyńskich, bezradność, trudności z zajściem w ciążę. Chęć sprawowania władzy, kontroli, dominacja, niepowodzenie w przedsięwzięciach.

4 CESARZ

Plusy: odwaga, silny mężczyzna, szef, autorytet, ojciec, przywódca, bezpieczeństwo, męskość, dojrzałość, odpowiedzialność, dążenie do celu, odwaga. Mężczyzna, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania. Kierowanie się rozsądkiem, sukcesy w sferze zawodowej.

Minusy: słaby mężczyzna, niedojrzałość, despotyzm, skostnienie, upór, nadużywanie władzy, problemy z surowym ojcem, wymagającym, brak zysków, niesprawiedliwy przełożony, utrata pracy. Dla kobiety oznacza zdominowanie przez mężczyznę, tyrania, konserwatyzm.

5 KAPŁAN

Plusy: kościół, ślub kościelny, wiara w Boga, dobra rada, zasady religijne, nauczyciel, kształcenie, wychowanie, rytuał, chęć niesienia pomocy, wartości duchowe, idealizm. Mąż, ojciec, który kieruje się w życiu zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Pobożność, chrzest, nauczanie innych.

Minusy: dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, obłuda, dogmatyzm, impotencja, fałsz, cynizm, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji. Złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem.

6 KOCHANKOWIE

Plusy: miłość, zakochanie, małżeństwo, stały związek, podjęcie decyzji, osoba na rozdrożu, dokonywanie wyboru, usamodzielnienie się, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, początek romansu, konieczność wyboru pomiędzy dwoma partnerami.

Minusy: niedojrzałość w miłości, strach przed związkiem, samodzielnym życiem, rozstaniem z matką, zależność od rodziców, niedopasowanie seksualne w związku, pochopna decyzja, zazdrość, niewierność, separacja, rozstanie, silne pokusy i uleganie im, niezdecydowanie, niekonsekwencja.

7 RYDWAN

Plusy: wyjazd, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, wyjazdy służbowe, aktywny tryb życia, sportowiec, kierowca, osoba pracowita, doręczyciel, dynamiczny okres, seksualność męska, rozpoczęcie nowego etapu w życiu, przyspieszenie rozwoju sytuacji, przebojowość, dynamizm, inicjatywa, postęp, zmiana miejsca zamieszkania, duży wysiłek fizyczny, przeprowadzka, awans, nowy samochód.

Minusy: odwołanie wyjazdu, możliwe problemy z samochodem lub w podróży, bezwzględność, niecierpliwość, niekorzystny obrót spraw, nagłe okoliczności, przeszkody, brutalność, przegrana, przesunięcie terminu, zła wiadomość, problemy w pracy, zbytnie przekonanie o zwycięstwie, zarozumiałość, w partnerstwie wyraźna dominacja w związku, najprawdopodobniej ze strony mężczyzny, bardzo wyczerpujący wysiłek fizyczny.

8 SIŁA

Plusy: siła wewnętrzna, odwaga, seks, namiętność, naturalne czerpanie przyjemności i radości z seksu, akceptacja seksualności bez poczucia winy i wstydu, aktywność fizyczna, duchowa, witalność, sport. Osoba o dużej sile fizycznej, kondycji, często sportowcy. Cieszenie się dobrą kondycją i zdrowiem, zacięta walka z nawykami, samozaparcie w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów.

Minusy: spadek kondycji fizycznej lub psychicznej, seksoholizm, utrata sił witalnych, zazdrość, negacja swojej siły wewnętrznej, utrata wiary w jej istnienie, bezsilność, choroba, rezygnacja, zahamowania seksualne, niższa samoakceptacja, impulsywność, wybuchowość, nadmierna zazdrość niszcząca związek, przemoc w związku. Stresujące warunki w pracy, ciągła rywalizacja, brak wytrwałości, nadmiar obowiązków, chęć posiadania dzieci.

9 PUSTELNIK

Plusy: samotnik, wyciszenie, spokój, zaduma nad życiem, sobą, światem, ludźmi, emeryt, dziadek, ktoś pogrążony w smutku, osoba chłodna, powściągliwa, dyskretna, cierpliwa, skromna, roztropna i rozważna. Rozwój duchowy, mądrość, poszukiwanie prawdy o sobie, czas na zmianę swojego postępowania, poglądów, przekonań i systemu wartości. Poszukiwanie odpowiedzi na pewne pytania, potrzeba bycia samemu, konieczność czekania na rozwój spraw, brak pośpiechu.

Minusy: bolesna samotność, izolacja, zastój, marazm, upór w trzymaniu się swoich starych przekonań, zgorzknienie, przygnębienie, niemożność zaakceptowania siebie takim, jakim się jest, wewnętrzna ucieczka przed życiem, tendencje masochistyczne, utrata zaufania do ludzi. Oddalenie się od partnera, jeśli jest się w związku, zamykanie się w sobie, niepowodzenia w sferze materialnej, zawodowej.

10 KOŁO FORTUNY

Plusy: wygrana, początek nowego etapu w życiu, przeznaczenie, na które nie masz wpływu, nagłe, niespodziewane wydarzenia, nowy cykl, okazje życiowe, szanse i możliwości.

Minusy: strata, fatalizm, rezygnacja, pech, zwątpienie, opieranie się zmianom, trudności, przeszkody w realizacji celów, nagłe, niespodziewane wydarzenia, które pokrzyżują plany, niewykorzystana szansa, bezmyślność w postępowaniu, ogólny chaos w życiu, wzloty i upadki, zyski i straty.

11 SPRAWIEDLIWOŚĆ

Plusy: dążenie do równowagi, tolerancja, sędzia, prokurator, prawnik, gotowość do uporządkowania życia, postępowanie sądowe, otrzymanie oceny lub ocenianie innych, potrzeba podsumowania co nas łączy, a co dzieli, spłata długów, podsumowanie wyników, okres podpisywania umów, kontraktów.

Minusy: rozstanie, rozwód, zazdrość, surowa krytyka, doświadczenie niesprawiedliwości, oszustwo, przegrany proces sądowy, niesprawiedliwy wyrok, opóźnienia w załatwianiu spraw, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, zemsta, wymierzenie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę.

12 WISIELEC

Plusy: okres czekania na wszystko, zatrzymanie w życiu, opóźnienie, wycofanie ze świata materialnego, odłożenie spraw na później, brak motywacji do działania, osoba bierna, nie podejmująca działań, tylko czeka na to, jak potoczą się sprawy. Czas rozmyślania, patrzenia na świat z innej strony, planowanie, analizowanie przy jednoczesnym braku działań. Konieczność poświęcenia czegoś, rezygnacja z pewnych celów, wyrzeczenie, wyciszenie, izolacja.

Minusy: zniechęcenie, zmęczenie, apatia, nadużywanie alkoholu, lekarstw, narkotyków, rezygnacja, zobojętnienie, zazdrość, zdrada, kryzys, skłonności masochistyczne, smutek, wyraźny spadek motywacji, żal za czymś utraconym, melancholia, niespełniona miłość.

13 ŚMIERĆ

Plusy: odnowa, całkowita zmiana w życiu, utrata kogoś, powrót do zdrowia, koniec pewnego etapu życiowego, pożegnanie, rozstanie, koniec cyklu, ważne, nieuchronne zmiany, przejście z jednego etapu w drugi, które może okazać się niełatwe. Strata, zmiana, która nie będzie łatwa, ale może być drogą do zaznania w życiu czegoś zupełnie lepszego, nowego. Totalna transformacja, definitywne zakończenie długotrwałego związku, odcięcie się od przeszłości.

Minusy: strach przed zmianami, kurczowe trzymanie się starych związków, przekonań, poglądów, nieuleczalna choroba, myśli samobójcze, wydarzenia, które mogą wstrząsnąć, niebezpieczeństwo, zagrożenie. Dotkliwa porażka, żałoba, rozwód, utrata ważnego stanowiska, wielka klęska.

14 UMIARKOWANIE

Plusy: równowaga, spokój wewnętrzny, opanowanie, harmonia, umiejętność połączenia przeciwieństw, uznanie praw boskich, stabilizacja, cierpliwość, ochrona, okres wolny od napięć, niepokojów, czas pojednania, przebaczenie, zaufanie, porozumienie w związku, zgoda, powolnie rozwijające się uczucie.

Minusy: brak równowagi wewnętrznej, harmonii, spokoju, niemożność podjęcia decyzji, brak cierpliwości, tolerancji, konflikt wewnętrzny, huśtawka nastrojów, chaos w życiu, coś zakłóca spokój i stabilizację. Zniechęcenie, niechęć do działania, dezorganizacja, lęk przed okazywaniem uczuć, chłód emocjonalny, bierność, spoczywanie na laurach, brak motywacji, nieumiejętność łączenia przeciwieństw charakteru w partnerstwie, natychmiastowe wydawanie zarobionych pieniędzy.

15 DIABEŁ

Plusy: kłamstwo, uzależnienie, czynienie zła, przywiązanie do wartości materialnych, pożądanie, chęć posiadania władzy nad innymi, uwiedzenie, tajemne myśli i chęci, zaniedbanie rozwoju duchowego, otwartość na eksperymenty w seksie, brak zahamowań, bogactwo, uznanie, sława, szukanie w życiu wrażeń, spotkanie towarzyskie zakrapiane alkoholem, kipiące emocje i duży gniew, związek oparty na zaspokajaniu potrzeb cielesnych, kłamstwo, ukryte intrygi, nieczyste intencje.

Minusy: mocne uzależnienie od pewnej osoby, grupy osób, które nie ma dobrego wpływu, uzależnienie od alkoholu lub innych używek, z którego ciężko wyjść, czarna magia, zło, agresja, przemoc, niepohamowana wściekłość, brak kontroli nad emocjami, kupowanie innych, pogarda dla ludzi, podejrzane praktyki seksualne, gwałt, przemoc fizyczna, nadmierny popęd seksualny, bycie w związku, w którym jest się wykorzystywanym i poniżanym,  uleganie niskim instynktom.

16 WIEŻA

Plusy: ruina, katastrofa życiowa, nagłe zmiany przychodzące z zewnątrz, rozpad dotychczasowych ideałów, utrata stabilizacji życiowej, zmiana miejsca pracy, zamieszkania, rozpad związku partnerskiego, frustracja, utrata pieniędzy, zwątpienie w siebie i sens życia, dotkliwa strata, która po pewnym czasie może okazać się błogosławieństwem, plany, które nie powiodą się, wstrząs psychiczny.

Minusy: bardzo drastyczne zmiany, wyolbrzymianie wszystkiego, czego się doświadcza, utrata wolności, więzienie, bankructwo i niemożność dokonania jakichkolwiek zmian, bardzo długie dochodzenie do siebie po dramatycznych przejściach, chęć zniszczenia wszystkiego, autodestrukcja, pustka, niezgoda na zmianę, totalna klęska, sięgnięcie dna.

17 GWIAZDA

Plusy: optymizm, wiara, nadzieja, siła życiowa, szczęśliwa przyszłość, wyzdrowienie, świeże pomysły, karta ochronna, miłość, przyjaźń, zaufanie do losu, zapowiedź spokoju po burzliwym okresie, spędzanie czasu w przyjemny sposób, zdolności lecznicze i terapeutyczne, okres sukcesów, możliwość zajścia w ciążę.

Minusy: pesymizm, utrata wiary i nadziei, rezygnacja, pech w miłości, strach, nieszczęśliwa miłość, bezsenność, zwątpienie, zakłócenie spokoju, spadek formy, niewykorzystane szanse i talenty, dolegliwości kobiece, niedocenianie partnera lub partnerki.

18 KSIĘŻYC

Plusy: ciemność, zamknięcie w świecie iluzji, ułuda, fantazja, intuicja, smutek, niebezpieczeństwo, błędy w działaniu, samotność, tajemniczość, niejasność, ukryte sprawy wymagające wyjaśnienia, ciąża, nieświadomość, romantyzm, marzenie o czymś nieosiągalnym, oszukiwanie siebie, podejrzliwość, terapia, twórczość, wizje.

Minusy: choroba psychiczna, halucynacje, lunatyzm, koszmary senne, łzy, rozpacz, nadużywanie narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość, prześladujące myśli o śmierci, pesymizm, głębokie lęki, fobie, zagubienie, opętanie, niebezpieczeństwo, brak intuicji, dręczące wyrzuty sumienia, uzależnienie od matki, toksyczne związki, nałóg.

19 SŁOŃCE

Plusy: optymizm, szczęście, radość, początek nowego etapu życiowego, szczęśliwe małżeństwo, miłość, sukces, zdrowie, witalność, przyjaźń, impuls do podjęcia realizacji planów i marzeń, dobre nowiny, podróż w ciepłe miejsce, spełnienie, akceptacja siebie i wiara we własne możliwości, dzieciństwo, spodziewanie się dziecka, narodziny.

Minusy: rozczarowanie, niepowodzenie, pesymizm, rozpad małżeństwa, niemożność rozpoczęcia nowego etapu, niewiara we własne siły, strach. Nie będzie dużych problemów, ale trzeba się liczyć z pewnymi przeszkodami, lub opóźnieniami. Zaprzepaszczone szanse, krótkotrwały sukces, przejściowe problemy w związkach lub przyjaźni.

20 ZMARTWYCHWSTANIE

Plusy: przebudzenie do życia, podążanie do Boga, rozważania na temat życia i śmierci, bilans życia, renta, emerytura, narodziny dziecka, powrót do zdrowia, zmiany w życiu niosące ulgę, nadzieja, dobroć, cud, spełnienie, radość, wyzwolenie, świętowanie, zabawa, przebaczenie.

Minusy: zamknięcie na nowości, strach przed zmianami, niewykorzystanie możliwości, strach przed śmiercią, strach przed życiem, odmowa podjęcia koniecznych decyzji, brak Boga w życiu, zastygnięcie w uporze, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość.

21 ŚWIAT

Plusy: znalezienie swojego miejsca na świecie, spełnienie, radość, optymizm, sukces, wyzwolenie, największe szczęście, znalezienie swojego celu i sensu życia, umiejętność cieszenia się z życia, realizacja celów, marzeń, planów,  sława, wielkie uznanie, wyzdrowienie, powodzenie, szczęśliwe zakończenie spraw, kontakty z zagranicą, związek idealny.

Minusy: zamknięcie się w swoim świecie, znalezienie się w pułapce, stagnacja, zawód, porażka, brak akceptacji siebie, satysfakcji w życiu, z tego, kimś się jest, co się robi, negatywne myślenie, uwięzienie przez kogoś lub w jakiejś sytuacji, przeszkody w działaniu, brak swobody działania, sukces, który nie cieszy.