PUBLIKACJE

Wpływ Astrologii na zdrowie człowieka

Astrologia jest to dziedziną ezoteryki zajmująca się niewątpliwie wszystkimi dziedzinami życia każdego człowieka. Okazuje się, że horoskop może ułatwić lekarzowi diagnozę gdyż układ planet znakomicie obrazuje sferę zdrowotną. To właśnie wielu starożytnych lekarzy wykorzystywało w stawianiu diagnoz informacje na temat horoskopu pacjenta. Astrologiem, który wykorzystywał tą wiedzę był Hipokrates.

To grecki lekarz uznany za ojca medycyny europejskiej, który żył na przełomie V i VI wieku p.n.e. Ludzi dzielono na typy osobowości i podatności na choroby. Ten podział oparty był na czterech „sokach”, czyli substancjach ciała: krwi, flegmie, żółtej i czarnej żółci. Ten właśnie podział został dokonany w starożytnej Grecji i obowiązywał on w medycynie europejskiej aż do XIX wieku. Grecy podzielili ludzi na cztery typy.

Astrologia i zdrowiePierwszym z nich był typ choleryczny. Cechowała go szybka reakcja i energiczność. Typ flegmatyczny przeciwnie, był ociężały i wolno reagujący. Typ sangwistyczny natomiast to ludzie porywczy i zacięci. Ostatnim typem był melancholiczny, czyli zniechęcony i depresyjny. Dodatkowo Grecy każdy z tych typów osobowości kojarzyli z którymś z czterech żywiołów. Typ choleryczny łączyli z żywiołem ognia i znakami zodiaku: Baranem, Lwem i Strzelcem. Typ flegmatyczny łączyli z żywiołem ziemi i znakami zodiaku: Bykiem, Panną i Koziorożcem. Typ sangwiniczny łączyli z żywiołem powietrza i znakami zodiaku: Bliźniętami, Wagą i Wodnikiem. Typ melancholiczny łączyli z żywiołem wody i znakami zodiaku: Rakiem, Skorpionem i Rybami.

W astrologii istnieje duży podział poświęcony związkom planet, znaków zodiaku i aspektów z predyspozycjami zdrowotnymi, chorobami itp. Niestety astrologia medyczna jest współcześnie dziedziną zapomnianą i rzadko praktykowaną przez współczesnych astrologów. Powodem tego jest fakt, że ta dziedzina jest bardzo stara i trudna. Dodatkowo rozwój współczesnej medycyny jest tak ogromy, że wiele starożytnych prognoz i reguł nie przystaje niestety do możliwości, jakie daje nam współczesna medycyna. Okazuje się, że warto poznać wiedzę starożytnych co do zdrowotnych predyspozycji znaków zodiaku.

Ta wiedza nie zmieniła się mimo rozwoju medycyny i postępów w ratowaniu ludzkiego życia. Podstawą diagnozowania co do typu osobowości, skłonności zdrowotnych i regeneracyjnych jest podział na cztery żywioły. Żywioł ognia (Baran, Lew i Strzelec) reguluje w organizmie proces utleniania krwi, temperaturę ciała, zwalcza także ciała obce w organizmie. Właśnie żywioł ognia obdarza ludzi urodzonych w ognistych znakach zodiaku olbrzymią energią, optymizmem, ruchliwością. Żywioł powietrza (Bliźnięta, Waga, Wodnik) reguluje natomiast w organizmie procesy nerwowe i stymuluje intelekt. Żywioł powietrza obdarza ludzi urodzonych w powietrznych znakach zodiaku żywotnością, zmiennością nastrojów, inteligencją, ciekawością świata i ludzi. Mają wrażliwy układ krążenia, oddechowy i nerwowy. Okazuje się, że aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują dużo ruchu, częstych zmian otoczenia i nowych intelektualnych bodźców. Natomiast żywioł ziemi (Byk, Panna, Koziorożec) reguluje w organizmie zawartość soli mineralnych, funkcjonowanie struktury kostnej i układu pokarmowego. Żywioł ziemi obdarza tych ludzi stabilnym stanem zdrowia, skłonnością do dbania o własne zdrowie oraz do zdrowego odżywiania się. Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują spokoju i stabilizacji życiowej. I ostatni żywioł, czyli żywioł wody (Rak, Skorpion, Ryby) reguluje w organizmie płyny ustrojowe, takie jak osocze krwi, limfa, mleko. Odpowiada on za rozrodcze funkcje organizmu. Żywioł wody obdarza ludzi urodzonych w wodnych znakach zodiaku dużą płodnością i zdolnościami regeneracyjnymi, przewrażliwieniem na sprawy odżywiania i trawienia.

Aby prawidłowo funkcjonować, potrzebują emocjonalnego wsparcia, odpoczynku (najlepiej nad wodą) i bliskich relacji z innymi ludźmi. Otóż znajomość astrologii medycznej może nam pomóc w wielu rzeczach. Najważniejsza jest pomoc w dbaniu o swoje zdrowie i unikaniu największego dla danego znaku zodiaku ryzyka. Należy jednak pamiętać, że wszystkie astrologiczne wskazówki dotyczące zdrowia mogą pomóc przy stawianiu diagnozy lekarskiej, ale na pewno jej nie zastąpią.